Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Obhliadka miesta simulovaného trestného činu vraždy

Obhliadka miesta simulovaného trestného činu vraždyV mesiaci október sa konala akcia pre študentov Právnickej fakulty UMB  pod názvom „Obhliadka miesta trestného činu simulovanej vraždy“. Tento projekt organizovala Právnická fakulta UMB prostredníctvom Katedry trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín v spolupráci so špecialistami z Prezídia policajného zboru - Úradu kriminálnej polície. Táto akcia bola praktickým doplnením študijných predmetov trestné právo procesné a kriminalistika. Úvodom boli študenti oboznámení s príslušnosťou útvarov Policajného zboru a útvarov Ministerstva vnútra SR pri odhaľovaní trestných činov, ich páchateľov a s priebehom trestného konania. Tak ako pri reálnom trestnom čine vraždy, tak aj v tomto prípade bola na miesto činu vyslaná výjazdová skupina v zložení: vedúceho výjazdovej skupiny - vyšetrovateľa PZ, zástupcu vedúceho výjazdovej skupiny – tzv. operatívneho pracovníka a kriminalistického technika. Podľa potreby môžu byť členmi výjazdovej skupiny aj ďalší špecialisti, ako psovod, znalec v príslušnom odbore. Obhliadke miesta činu spravidla predchádzajú tzv. prvotné opatrenia, ktoré vykonávajú príslušníci základných útvarov PZ, najčastejšie z pohotovostnej motorizovanej jednotky alebo iných, ktoré vykonajú všeobecno-bezpečnostné opatrenia akými sú zabránenie spáchaniu alebo dokonaniu trestného činu, poskytnutie pomoci zraneným osobám alebo tzv. kriminalistické prvotné opatrenia, ako uzavretie miesta činu a ochrana stôp, zisťovanie totožnosti osôb a pod. Ďalej sa pristúpilo k samotnej obhliadke miesta simulovaného trestného činu vraždy, ktorá má viacero fáz. Prvou fázou bola príprava obhliadky kde sa na miesto činu dostavia členovia výjazdovej skupiny s úmyslom prípravy zaisťovacieho vybavenia. Druhou fázou bola samotná obhliadka miesta činu, ktorá sa delí na tri časti. V prvej tzv. orientačnej obhliadke sa členovia výjazdovej skupiny oboznamujú s miestom činu, s polohou predmetov ako aj s polohou samotnej obete. V našom prípade vrah použil ako vražednú zbraň záhradnú motyčku, na ktorej boli počas druhej časti obhliadky tzv. detailnej, zaistené daktyloskopické a pachové stopy. Taktiež sa zaistili stopy obuvi - trasologické stopy a niekoľko stôp biologických.  V záverečnej fáze obhliadky sa vykonala kontrola úplnosti vykonania obhliadky a prijali ďalšie potrebné opatrenia, napr. k zabezpečeniu častí objektov, ktoré majú dôkazný význam. Študentom bola predvedená ukážka zadokumentovania získaných informácií a to vo forme zápisnice o obhliadke miesta činu, fotografickej dokumentácie, videodokumentácie a topografickej dokumentácie. Po skončení obhliadky miesta činu sa špecialisti policajného zboru presunuli so študentami do prednáškovej miestnosti, kde odpovedali na otázky študentov týkajúce sa procesných a kriminalistických otázok metodiky vyšetrovania násilnej trestnej činnosti. Po skončení vedenie PrF UMB pripravilo pre študentov občerstvenie a navarený guľáš. Pre poslucháčov PrF UMB bola táto akcia nielen príjemným spestrením dňa vo svojom študentskom živote plnom prednášok a cvičení, ale aj užitočným poznatkom o využití trestného práva v právnej praxi. Uvedenej akcii za zúčastnilo 150 študentov Právnickej fakulty.