RSS RSS

Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

Formácia podnikateľských schopností študentov spojená s reformnou optimalizáciou výučby dejín štátu, prameňov práva a právnych inštitútov

Výskum sociálnych služieb v podmienkach globalizácie a tvorba štandardov kvality pre Slovensko v rámci Európskej únie

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela