Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Etika v práve

Predmet Etika právnických povolaní je výberový predmet zaradený do výučby v zimnom semestri 3. roku bakalárskeho štúdia. Cieľom predmetu je študentom práváva prezentovať práva a povinnosti advokáta, notára, sudcu, prokurátora v Slovenskej republike a vo vybraných štátoch Európskej únie, spojených pri ich výkone z etického aspektu, najmä pri poskytovaní právnej pomoci. 

Prílohy ku stránke:

Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici