RSS RSS print

Zmena termínu skúšky

Oznamujem študentom 1. ročníka Bc. štúdia dennej formy, že v dôsledku mojej účasti na bakalárskych štátnych záverečných skúškach sa termín skúšky z Teórie práva presúva z 23.5.2019 na 24.05.2019 (piatok) o 08.00 hod. m. č. 158.

Termín študentov externej formy štúdia zostáva 23.05.2019 bezo zmeny!

S pozdravom

Doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD., v.r.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela