RSS RSS print

oznam pre študentov bc. študia denná forma

Oznam pre študentov

1 ročníka Bc denná forma

 

Oznamujem študentom, že

skúška z predmetu Teória práva

sa presúva z 19.06.2019 / streda/  na 20.06.2019 o 8.00 hod.

Skúška pre študentov externého štúdia je bez zmeny.

 

 

doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD. 

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela