RSS RSS print

Oznam pre študentov 1 ročníka Bc

Oznam pre študentov 1 ročníka Bc.,

4. 5. a 6. skupina

Oznamujem študentom, že z dôvodu nemoci

seminárne cvičenia dňa 27.11.2018

z predmetu Teória štátu nebudú.

 

 

doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD. 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela