RSS RSS print

Otázky na skúšku - Teória štátu

Teória štátu - otázky na skúšku

Oznamujem študentom, že otázky na skúšku z Teórie štátu sú zverejnené na web. stránke katedry, v podsekcii Predmety katedry - Teória štátu.

Doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB