RSS RSS print

Členovia katedry

Vedúci katedry

JUDr. PhDr. Róbert JÁGER, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. PhDr. Róbert JÁGER, PhD.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, Predseda Akademického senátu PrF UMB 
Odborný asistent 
Robert.Jager@umb.sk
165 
048 446 3165

Docenti

doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
vieroslav.juda@umb.sk
147 
048 446 3147

Odborní asistenti

Mgr. Michal Bučko | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Michal Bučko
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
michal.bucko@umb.sk
č. 147 
048 446 3147
JUDr. PhDr. Róbert JÁGER, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. PhDr. Róbert JÁGER, PhD.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, Predseda Akademického senátu PrF UMB 
Odborný asistent 
Robert.Jager@umb.sk
165 
048 446 3165
JUDr. Dominik Šoltys, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Dominik Šoltys, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
dominik.soltys@umb.sk
č. 147 
048 446 3147

Nepedagogickí zamestnanci

Alexandra Rýsová  | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Alexandra Rýsová
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
alexandra.rysova@umb.sk
161 
048 446 3161, 0915396381
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB