RSS RSS print

Členovia katedry

Vedúci katedry

doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
vieroslav.juda@umb.sk
158 
048 446 3158

Docenti

doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
vieroslav.juda@umb.sk
158 
048 446 3158
doc .JUDr. Radoslav Procházka, PhD., JSD | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc .JUDr. Radoslav Procházka, PhD., JSD
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
radoslav.prochazka@umb.sk
166 
048 446 3166

Odborní asistenti

Mgr. Miroslava Klečková, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Miroslava Klečková, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, Na materskej dovolenke 
Odborný asistent 
miroslava.kleckova@umb.sk
150 
048 446 3150
JUDr. Dominik Šoltys, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Dominik Šoltys, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
dominik.soltys@umb.sk
č. 147 
048 446 3147

Nepedagogickí zamestnanci

Alexandra Rýsová  | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Alexandra Rýsová
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
alexandra.rysova@umb.sk
121 
048 446 3162, 0915396381
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela