RSS RSS print

Katedra teórie štátu a práva

Kde nás nájdete:

Katedra teórie štátu a práva Prf UMB
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica

Profil katedry

Katedra zabezpečuje výučbu povinných predmetov Teória štátu, Teória práva; povinne voliteľných predmetov Základy právnej filozofie I., Základy právnej filozofie II., Základy sociológie práva, Politológia, Politické a právne myslenie v Európe, Teórie spravodlivosti. Z výberových predmetov katedra zabezpečuje výučbu Sociálnej psychológie pre právnikov a Etiky v práve.

 

Členovia katedry

doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD.
Funkcia: Vedúci katedry
Zaradenie: Docent
doc .JUDr. Radoslav Procházka, PhD., JSD
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Docent
Mgr. Miroslava Klečková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
JUDr. Dominik Šoltys, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
Alexandra Rýsová
Funkcia: Sekretárka
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela