Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Aktuálne otázky územnej samosprávy v pomienkach SR_e-kniha


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici