Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Otázky na štátne skúšky z predmetu Správne právo - časť procesné právo


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici