Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Otázky na štátne skúšky z predmetu Správne právo - časť hmotné právo


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici