RSS RSS print

Premeny práva v priestore a čase

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:JUDr. Monika Némethová, PhD., Mgr. Michal Úradník
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020
ISBN:978-80-557-1692-3
Publikácia na stiahnutie: Premeny práva v priestore a čase.pdf (1788 KB)
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela