RSS RSS print

Právo európskych štrukturálnych a investičných fondov

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:doc JUDr. Soňa Kubincová, PhD.; doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.; JUDr. Martin Píry, PhD.; JUDr. Tatiana Kubincová, PhD.
Vydavateľstvo:Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018
ISBN:978-80-557-1473-8
Počet strán:204
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela