RSS RSS print

Postavenie a hospodárenie štátnych podnikov

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.; doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.; prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., a kol.
Vydavateľstvo:C. H. Beck
Rok vydania:2018
ISBN:978-80-7400-703-3
Počet strán:584
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela