Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Pozemkové právo a katastrálne konanie

Prílohy ku stránke:

Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici