RSS RSS print

SPP - 2 ročník Bc, denné štúdium

Oznamujem študentom 2 ročníka Bc, denná forma štúdia,
že seminárne cvičenia z predmetu SPP budú začínať nasledovne
 
pondelok   od   7.30 hod.           4 skupina
                    od 11.45 hod.           6 skupina
 
skupiny 2 a 3 majú semináre podľa platného rozvrhu pre LS.
 
Ďakujem za porozumenie
JUDr. Andrea Barancová, PhD.
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela