RSS RSS print

Témy bakalárskych a diplomových prác

Informácia pre študentov

Jednotliví pedagogickí pracovníci Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia na začiatku každého akademického roka ponúknu nové témy záverečných bakalárskych a diplomových prác. Študenti si jednu z tém môžu vybrať. Prihlásiť sa na danú tému  musia prostredníctvom akademického informačného systému AIS2. Ak má študent záujem o špecifickú tému, je potrebné, aby sa na jej realizácii ešte pred vypísaním tém dohodol priamo s pedagógom.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela