RSS RSS print

Základy pracovného práva - POZOR! Zlúčenie seminárov

 

Oznamujem študentom, ktorí majú mať dnes, t.j. 25.9.2019 semináre s JUDr. Bedlovičovou, budú mať seminárne cvičenia spojené s druhou študijnou skupinou a výučba bude prebiehať v MPS v čase od 13.00 - 14.20h. Po seminároch bude prebiehať prednáška v čase od 14.25 – 15.45h.

 

Prvá študijná skupina má dnes so mnou seminárne cvičenie v pôvodnom čase, t.j. od 10.30-11.50h.

 

Dňa 26.9.2019 budú prebiehať seminárne cvičenia so mnou.

 

Ďakujem za pochopenie.

 

V Banskej Bystrici 25.9.2019

 

 

                                                                              JUDr. Lucia Petríková, PhD.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela