RSS RSS print

Právo sociálneho zabezpečenia - oznam pre 1. ročník Mgr. denní

Oznamujem študentom, ktorí nemajú absolvovaný predmet „Právo sociálneho zabezpečenia“ (nedávajú si žiadosť o uznanie tohto predmetu, lebo nemajú známku zo skúšky za tento predmet) a doteraz ma nekontaktovali, aby tak v čo možno najkratšom čase urobili prostredníctvom e-mailu a dohodneme sa na osobnej konzultácii o podmienkach absolvovania tohto predmetu.

 

Keďže súčasní študenti 1. ročníka Mgr. denní, mali tento predmet absolvovaný v minulom akademickom roku  vykonaním ústnej skúšky, dávajú si z tohto dôvodu písomnou žiadosťou na dekanát našej fakulty uznať tento predmet. Z tohto dôvodu výučba predmetu „Právo sociálneho zabezpečenia“ pre 1. ročník Mgr. denní formou prednášok a seminárov nebude prebiehať v zimnom semestri AR 2018/2019.

 

V prípade akýchkoľvek nejasností prosím študentov, aby ma neváhali kontaktovať e-mailom.

 

 

 

Ďakujem za pochopenie.

 

 

V Banskej Bystrici 4.10.2018

 

 

                                                                    JUDr. Lucia Petríková, PhD.

                                                                        vedúca KPPaPSZ

 

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela