Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

JURIS - DIS - medzinárodná vedecká konferencia: Úloha štátu a práva pri kompenzácii ťažkého zdravotného postihnutia


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici