RSS RSS print

Členovia katedry

Profesori

prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
vojtech.tkac@umb.sk
237 
048 446 3237

Odborní asistenti

JUDr. Lucia Petríková, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Lucia Petríková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lucia.kunikova@umb.sk
č. 235 
048 446 3235
JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
zlatica.polacekturekova@umb.sk
236 
048 446 3236
JUDr. Jana Slivka Bedlovičová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Jana Slivka Bedlovičová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, tajomníčka katedry 
Odborná asistentka 
jana.bedlovicova@umb.sk
234 
048 446 3234

Nepedagogickí zamestnanci

Ľubica Koleničová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ľubica Koleničová
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
lubica.kolenicova@umb.sk
120 
048 446 3227, 0918 901 719
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela