RSS RSS print

Členovia katedry

Vedúci katedry

doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
daniela.gandzalova@umb.sk
č. 229 
048 446 3229

Profesori

Prof. JUDr. Ján Cirák, CSc. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.
Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
jan.cirak@umb.sk
230 
048 446 3230

Docenti

doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
daniela.gandzalova@umb.sk
č. 229 
048 446 3229

Odborní asistenti

JUDr. Marian Ďurana, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
marian.durana@umb.sk
č. 233 
048 446 3233
JUDr. Jana Muránska, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Jana Muránska, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
Jana.Muranska@umb.sk
č. 231 
048 446 3231
JUDr. Katarína Ševcová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Katarína Ševcová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
katarina.sevcova@umb.sk
č. 228 
048 446 3228
JUDr. Juraj Takáč, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Juraj Takáč, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
juraj.takac@umb.sk
č. 233 
048 446 3233

Externí vyučujúci

JUDr. Dominik Čipka | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Dominik Čipka
Vysokoškolský učiteľ 
Externý vyučujúci 
dominik.cipka@umb.sk
228 
048 446 3228
JUDr. Ing. Miroslav Paller | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Ing. Miroslav Paller
Vysokoškolský učiteľ 
Externý vyučujúci 
miroslav.paller@umb.sk
230 
048 446 3230
JUDr. Tomáš Suchý, PhD.  | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Tomáš Suchý, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Externý vyučujúci 
tomas.suchy@umb.sk
230 
048 446 3230

Nepedagogickí zamestnanci

Ľubica Koleničová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ľubica Koleničová
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
lubica.kolenicova@umb.sk
120 
048 446 3227
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela