Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Okruhy otázok na ŠZS z predmetu Občianske právo

Okruhy otázok na štátne záverečné skúšky z predmetu Občianske právo nájdete v prílohe.

Prílohy ku stránke:

Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici