RSS RSS print

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:prof. JUDr. Ján Cirák, CSc. - Mgr. Miroslava Dolíhalová - Mgr. Dominika Kubošiová - JUDr. Juraj Takáč, PhD.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2021
ISBN:978-80-557-1839-2
Počet strán:74
Kúpiť teraz za 7,50 €
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela