Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Superficiálna zásada a inštitút práva stavby na Slovensku


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici