Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - komentár


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici