RSS RSS print

Základy pracovného práva - oznam pre študentov 3. ročníka Bc. denní

Oznamujem študentom všetkých študijných skupín 3. ročníka Bc. denní, že 1. prednáška z predmetu Základy pracovného práva sa uskutoční 18.9.2019 (streda) v čase od 14.40-16.00h v MPS.

 

Zároveň oznamujem študentom, že prvé seminárne cvičenia z predmetu Základy pracovného práva sa uskutočnia až 25.9.2019, resp. 26.9.2019 (podľa jednotlivých študijných skupín). Seminárne cvičenia z predmetu Základy pracovného práva sa tak 18.9.2019 a 19.9.2019 neuskutočnia.

 

Ďakujem za pochopenie.

 

V Banskej Bystrici 7.9.2019

 

 

                                                    JUDr. Lucia Petríková, PhD.

                                              

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela