RSS RSS print

PSZ - oznam pre študentov 1. ročníka Mgr. denní

Oznamujem študentom 1. ročníka Mgr. denní, že 1. prednáška z predmetu Právo sociálneho zabezpečenia, vrátane seminárneho cvičenia, sa uskutoční už 19.9.2019 (štvrtok) s pánom prof. JUDr. Vojtechom Tkáčom, PhD.

 

Ďakujem za pochopenie.

 

V Banskej Bystrici 7.9.2019

 

 

                                      JUDr. Lucia Petríková, PhD.

                                              

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela