Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

PP - usmernenie pre študentov 2. a 3. skupiny

Oznamujem študentom 2. a 3. študijnej skupiny 1. ročníka Mgr. denní, že v súvislosti so samoštúdiom predmetu Pracovné právo počas tohto karanténneho opatrenia je každý jeden z Vás povinný oboznámiť sa so systémom MOODLE, v ktorom máte uložené všetky podklady k samoštúdiu predmetu Pracovné právo (kompletne spracované prednášky a študijný materiál k seminárnym cvičeniam). Okrem toho je nevyhnutné sledovať aj našu internetovú stránku – sekciu Oznamy katedry.

Do pozornosti dávam študentom, že počas súčasného karanténneho obdobia som k dispozícii študentom aj on-line každý štvrtok (okrem dňa 9.4.2020, t. j. Zelený štvrtok) v čase od 13.00h – 15.40h. Je to čas, v rámci ktorého by sme mávali podľa rozvrhu seminárne cvičenia. Študenti, ktorí majú záujem, sa môžu v tomto čase so mnou spojiť e-mailom: lucia.petrikova@umb.sk a môžu sa ma opýtať rôzne otázky týkajúce sa prebratého učiva v rámci predmetu Pracovné právo a môžu tak so mnou diskutovať e-mailom prebraté učivo, resp. prípadné problémy a nezrovnalosti, ktoré súvisia s témou.

Taktiež by som chcela touto cestou požiadať študentov 2. a 3. skupiny, aby mi v termíne do 3. apríla 2020 poslali mailom (lucia.petrikova@umb.sk) vypracované všetky písomnosti, ktoré bolo nevyhnutné vypracovať počas obdobia samoštúdia.

 

Ide o nasledujúce písomnosti:

1./ Dočasné prerušenie výkonu práce

2./ Kvalifikačná dohoda

3./ Dohoda o hmotnej zodpovednosti

 

Ďakujem Vám za pochopenie.

V Banskej Bystrici, 26.3.2020

 

 

                                                                JUDr. Lucia Petríková, PhD., v. r.