Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

PP - pokyny k samoštúdiu pre 2. a 3. skupinu v týždni od 6.4.2020-12.4.2020

Oznamujem študentom 2. a 3. študijnej skupiny 1. ročníka Mgr. denní, že v dôsledku zrušenia výučby v súvislosti so šírením koronavírusu ukladám študentom mojich dvoch študijných skupín nasledovné povinnosti:

V súvislosti s blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami si len ústne preopakujte doteraz prebraté učivo, nakoľko o mesiac začne skúškové obdobie, aby ste toho nemali naraz veľa (t. j. žiadne nové učivo sa v tomto týždni nebude preberať).

Milí študenti, touto cestou by som Vás chcela požiadať, aby ste mi po Veľkej noci, t. j. do 15.4.2020 na môj služobný e-mail poslali Vašu právnu analýzu na tému „Vplyv pandémie koronavírusu na život pracujúcich obyvateľov Slovenskej republiky“. V právnej analýze je potrebné sa zamyslieť nad dopadom tejto pandémie na veľké podniky, ako aj drobných živnostníkov (SZČO), problematika škôl – výučby počas tejto epidemiologickej situácie, ako je to teraz s rozvrhnutím pracovného času u pracujúcich ľudí, nezabudnúť na dôležitú sociálnu oblasť – rodičia s deťmi, ktorí sú doma a pracujú home office + zároveň sa musia starať o svoje deti a o domácnosť, keďže predškolské zariadenia, základné, stredné a vysoké školy sú zatvorené. Nezabudnúť v právnej analýze na seniorov (t. j. 65+) a uviesť, aký dopad má pandémia koronavírusu na ich osobný život (opatrenia v predajniach, otváracie hodiny pre seniorov na nákup, atď...). Zároveň v analýze prosím uveďte, ako konkrétne Vás osobne zasiahla táto epidemiologická situácia v súvislosti so šírením koronavírusu a všetky opatrenia s tým súvisiace. Rada privítam Vaše názory, postrehy, čo sa Vám páči a čo nie.

Rozsah právnej analýzy: MAXIMÁLNE  1 strana A4 (najmenej však ½ strany A4). Zároveň dôrazne žiadam študentov, aby neprekročili maximálny rozsah!!!

S účinnosťou od 1.4.2020 na PrF UMB funguje on-line výučba, a tak každý jeden z Vás je povinný mi poslať e- mailom vyššie uvedenú právnu analýzu.

Ak si študent tieto svoje povinnosti nesplní, bude sa to považovať za absenciu na výučbe!!!

V prípade akýchkoľvek nejasností, ma neváhajte kontaktovať e-mailom.

 

Odporúčam Vám nasledovnú literatúru k samoštúdiu:

1./ Repetitórium pracovného práva, autori: Podhorec, Poláček Tureková, Petríková.

2./ Pracovné právo – učebnica, autori: prof. Barancová, prof. Schronk.

3./ Zákonník práce v platnom znení (zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov).

 

Ďakujem Vám všetkým za pochopenie.

V Banskej Bystrici, 5.4.2020

 

 

                                                      JUDr. Lucia Petríková, PhD., v. r.