RSS RSS print

PP - pokyny k samoštúdiu pre 2. a 3. skupinu v týždni od 27.4.2020-3.5.2020

Oznamujem študentom 2. a 3. študijnej skupiny 1. ročníka Mgr. denní, že v dôsledku prerušenej prezenčnej metódy štúdia v súvislosti so šírením koronavírusu ukladám študentom mojich dvoch študijných skupín nasledovné povinnosti:

V súvislosti s blížiacim sa skúškovým obdobím je v tomto týždni potrebné, aby ste si z predmetu Pracovné právo vo vlastnom záujme preopakovali celé prebraté učivo (t. j. všetky témy zo syláb).

         Zároveň oznamujem študentom, že dňa 30.4.2020 (štvrtok) v čase našich seminárnych cvičení budeme mať seminárne cvičenia z Pracovného práva cez audio hovor v rámci Microsoft Teams (samozrejme budem rešpektovať možnosti a schopnosti študenta, nakoľko nie každému študentovi sa bude dať v tom čase s nami spojiť a nie každý bude mať prístup na internet).

Seminárne cvičenia v rámci audio hovoru Microsoft Teams budú nasledovne:

13.00h – 14.20h – pre 2. skupinu

14.20h – 15.40h – pre 3. skupinu

Samozrejme, ak by sa chcel niekto z 3. skupiny pripojiť už na ten seminár s 2. skupinou, bude mu to bez problémov umožnené.

Na to, aby ste sa pripojili v tom čase na môj seminár, je potrebné kliknúť na link, ktorý Vám dám do systému MOODLE tento štvrtok pred začiatkom sem. cvičenia.

Link budete mať dostupný v MOODLI pri predmete Pracovné právo v sekcii „Oznámenia“. Pre 2. skupinu bude dostupný už o 12.55h, pre 3. skupinu o 14.15h.

Po následnom kliknutí sa pripojíte na môj seminár. Na týchto sem. cvičeniach si preopakujeme doposiaľ prebraté učivo a vyriešime si zopár prípadov z aplikačnej praxe (t. j. v tomto týždni nebudem od Vás žiadať vypracovanie jednotlivých prípadov, ako ste mi doteraz vypracovávali a zasielali mailom každý týždeň, nakoľko máme posledný týždeň výučby, a preto si príklady vyriešime priamo na online seminárnych cvičeniach). Budem samozrejme očakávať Vašu interakciu – právnu diskusiu, ako mávame bežne na seminárnych cvičeniach.

 

Ďakujem Vám všetkým za pochopenie.

V Banskej Bystrici, 27.4.2020

 

 

                                                              JUDr. Lucia Petríková, PhD., v. r.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela