Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

PP - pokyny k samoštúdiu pre 2. a 3. skupinu v týždni od 13.4.2020-19.4.2020

Oznamujem študentom 2. a 3. študijnej skupiny 1. ročníka Mgr. denní, že v dôsledku prerušenej prezenčnej metódy štúdia v súvislosti so šírením koronavírusu ukladám študentom mojich dvoch študijných skupín nasledovné povinnosti:

V tomto týždni je potrebné, aby ste si z predmetu Pracovné právo prebrali formou samoštúdia celú tému č. 11 (t. j. Osobitná úprava prac. vzťahov, Verejná služba, Štátna služba a ďalšie pracovné vzťahy) zo syláb k prednáškam z predmetu Pracovné právo. Následne je potrebné prebrať celú tému č. 11 zo syláb k sem. cvičeniam z predmetu Pracovné právo (t. j. Osobitné prac. vzťahy, Výkon práce vo verejnom záujme, Št. služba).

         Okrem toho vedieť, aký je rozdiel medzi výkonom verejnej funkcie a výkonom práce vo verejnom záujme. Taktiež si zopakovať pôsobnosť Zákonníka práce (právne vzťahy pri výkone štátnej služby, výkon verejnej funkcie, výkon práce vo verejnom záujme – t. j. aká je pôsobnosť ZP pri týchto právnych vzťahoch).

         Zároveň oznamujem študentom, že dňa 16.4.2020 (štvrtok) v čase našich seminárnych cvičení budeme mať seminárne cvičenia z Pracovného práva cez audio hovor v rámci Microsoft Teams (samozrejme budem rešpektovať možnosti a schopnosti študenta, nakoľko nie každému študentovi sa bude dať v tom čase s nami spojiť a nie každý bude mať prístup na internet).

Seminárne cvičenia v rámci audio hovoru Microsoft Teams budú nasledovne:

13.00h – 14.20h – pre 2. skupinu

14.20h – 15.40h – pre 3. skupinu

Samozrejme, ak by sa chcel niekto z 3. skupiny pripojiť už na ten seminár s 2. skupinou, bude mu to bez problémov umožnené.

Na to, aby ste sa pripojili v tom čase na môj seminár, je potrebné kliknúť na link, ktorý Vám dám do systému MOODLE tento štvrtok pred začiatkom sem. cvičenia.

Link budete mať dostupný v MOODLI pri predmete Pracovné právo v sekcii „Oznámenia“. Pre 2. skupinu bude dostupný už o 12.55h, pre 3. skupinu o 14.15h.

Po následnom kliknutí sa pripojíte na môj seminár. Na týchto sem. cvičeniach si preopakujeme doposiaľ prebraté učivo, budeme sa venovať aj téme č. 11 a upozorním na dôležité skutočnosti v rámci prebratej látky. Budem samozrejme očakávať Vašu interakciu – právnu diskusiu, ako mávame bežne na seminárnych cvičeniach.

Milí študenti, do 22.4.2020 mi prosím pošlite e-mailom odpovede k týmto 2 príkladom z aplikačnej praxe. Úplne postačí, keď mi odpovede napíšete priamo do e-mailu, nemusíte to prikladať v prílohe.

Príklad č. 1:

Zamestnanec vo svojom voľnom čase vykonával športovú činnosť (futbalový zápas), ktorú organizovala odborová organizácia jeho zamestnávateľa. Počas uvedenej športovej činnosti si zamestnanec zlomil nohu.

Úloha: Analyzujte uvedený prípad a posúďte či mohlo ísť v tomto prípade o pracovný úraz (stručná odpoveď – max. 2 – 3 vety).

 

Príklad č. 2:

Zamestnancovi na pracovisku a v pracovnom čase prišlo náhle zle. Nevoľnosť bola vyvolaná pracovným prostredím.

Úloha: Analyzujte uvedený prípad a posúďte či mohlo ísť v tomto prípade o pracovný úraz, keď sa na vyšetrení zistilo, že zamestnanec v dôsledku nevoľnosti utrpel infarkt myokardu (stručná odpoveď – max. 2 – 3 vety).

 

S účinnosťou od 1.4.2020 na PrF UMB funguje on-line výučba, a tak každý jeden z Vás je povinný mi poslať e- mailom vyššie uvedené príklady.

V prípade akýchkoľvek nejasností, ma neváhajte kontaktovať e-mailom.

 

 

Odporúčam Vám nasledovnú literatúru k samoštúdiu:

1./ Repetitórium pracovného práva, autori: Podhorec, Poláček Tureková, Petríková.

2./ Pracovné právo – učebnica, autori: prof. Barancová, prof. Schronk.

3./ Zákonník práce v platnom znení (zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov).

4./ Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

5./ Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6./ Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Ďakujem Vám všetkým za pochopenie.

V Banskej Bystrici, 14.4.2020

 

 

                                                                JUDr. Lucia Petríková, PhD., v. r.