RSS RSS print

Pokyny k samoštúdiu - predmet PRACOVNÉ PRÁVO - 1. a 4. skupina

Týmto oznamujem študentom študijných skupín 1. a 4., 1.ročník Mgr. štúdia že zadania k samoštúdiu som zaslala v rámci pošty v informačnom systéme AIS. 

Ak by niekto z uvedených študijných skupín predmetnú správu nedostal, kontaktujte ma prosím na jana.bedlovicova@umb.sk 

Zadanie - LEN ÚLOHY - je potrebné vypracovať najneskôr do 20. 03. 2020 a zaslať mi ich na vyššie uvedený e-mail.

 

S pozdravom 

 

JUDr. Jana Slivka Bedlovičová, PhD. 

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela