RSS RSS print

Oznam pre študentov 1. ročníka Mgr. štúdia, pracovné právo, 1. a 4. skupina

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

v súvislosti s on-line výučbou Vám týmto oznamujem, že zadania k seminárnym cvičeniam budem zadávať vždy v štvrtok, cca o 12:00 hodine, t. j. v deň, kedy sme mávali prezenčnú výučbu. Vypracované zadania Vás prosím zasielať na môj fakultný e-mail jbedlovicova@umb.sk a to najneskôr do piatka nasledujúceho týždňa, napr. zadanie z tohto týždňa je potrebné zaslať do 10.04.2020. Výnimkou je zadanie z posledného seminára - vypracované zadanie je potrebné odovzdať do piatka toho istého týždňa, nakoľko od 04. 05. 2020 začína skúškové obdobie, t. j. zadanie vypracujete v reálnom čase seminára. Chcem Vás týmto požiadať, aby ste si svoje študijné povinnosti zorganizovali tak, aby ste dodržiavali stanovené termíny a rovnako Vás chcem požiadať aby ste dodržiavali rozsah a požadovaný obsah pri vypracovaní zadania. V prípade nejakých nejasností ma neváhajte kontaktovať.

S pozdravom 

 

JUDr. Jana Slivka Bedlovičová, PhD.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela