RSS RSS print

Občianske právo hmotné – zodpovednosť a záväzkové právo

Dňa 9.11.2021 prednáška od 12.10 hod. do 13.30 hod. z predmetu Občianske právo hmotné – zodpovednosť a záväzkové právo sa neuskutoční z dôvodu účasti pána prof. JUDr. Ciráka CSc., na zasadnutí Vedeckej rady.

Náhradný termín bude oznámený dodatočne.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela