print

Zborník z II. ročníka vedeckého seminára Deň doktorandov 2017

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:JUDr. Monika Némethová, PhD. a kolektív
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017
ISBN:978-80-557-1314-4
Publikácia na stiahnutie: Zborník Deň doktorandov.pdf (1644 KB)
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela