Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Právne postavenie veriteľa pri vymáhaní pohľadávok


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici