RSS RSS print

Právne postavenie veriteľa pri vymáhaní pohľadávok

Informácie o projekte

Právne postavenie veriteľa pri vymáhaní pohľadávok

JUDr. Ušiaková Lenka, PhD., JUDr. Némethová Monika, PhD., JUDr. Tonhauser Peter, JUDr. Ďurica, Milan, PhD., LLM.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela