Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Insolvenčné právo ako prostriedok na ochranu trhovej ekonomiky


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici