RSS RSS print

Insolvenčné právo ako prostriedok na ochranu trhovej ekonomiky

Informácie o projekte

Insolvenčné právo ako prostriedok na ochranu trhovej ekonomiky

JUDr. Jamrišková Mária PhD., JUDr. Kubincová Soňa PhD., JUDr. Némethová Monika, PhD., doc. JUDr. Cirák Ján, CSc., JUDr. Ďurana Marian, PhD., JUDr. Tonhauser Peter.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela