Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Členovia katedry

Docenti

doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD. |
doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, predseda Akademického senátu PrF UMB 
Docent 
Martin.Kubinec@umb.sk
253 
048 446 3253