RSS RSS print

Členovia katedry

Vedúci katedry

Prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
Vedúci katedry 
Profesor 
milan.durica@umb.sk
255 
048 446 3255

Profesori

Prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
Vedúci katedry 
Profesor 
milan.durica@umb.sk
255 
048 446 3255
Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.
Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
mojmir.mamojka@umb.sk
107 
048 446 3107

Odborní asistenti

JUDr. Monika Némethová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Monika Némethová, PhD.
Prodekanka, Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
monika.nemethova@umb.sk
254 
048 446 3254
JUDr. Lenka Ušiaková, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Lenka Ušiaková, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
lenka.usiakova@umb.sk
247 
048 446 3247

Nepedagogickí zamestnanci

Ľubica Koleničová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ľubica Koleničová
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
lubica.kolenicova@umb.sk
120 
048 446 3227

Docenti

doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD. |
doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, predseda Akademického senátu PrF UMB 
Docent 
Martin.Kubinec@umb.sk
253 
048 446 3253
 
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela