RSS RSS print

Členovia katedry

Vedúci katedry

Doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
Vedúci katedry 
Docent 
milan.durica@umb.sk
255 
048 446 3255

Profesori

Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.
Dekan, Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
mojmir.mamojka@umb.sk
107 
048 446 3107

Docenti

Doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
Vedúci katedry 
Docent 
milan.durica@umb.sk
255 
048 446 3255

Odborní asistenti

JUDr. Martin Kubinec, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Martin Kubinec, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Martin.Kubinec@umb.sk
253 
048 446 3253
JUDr. Monika Némethová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Monika Némethová, PhD.
Prodekanka, Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
monika.nemethova@umb.sk
254 
048 446 3254
JUDr. Lenka Ušiaková, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Lenka Ušiaková, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
lenka.usiakova@umb.sk
247 
048 446 3247

Nepedagogickí zamestnanci

Iveta Vraštiaková | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Iveta Vraštiaková
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Iveta.Vrastiakova@umb.sk
č. 227 
048 446 3227, 0918 901 719
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB