Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Zborník z II. ročníka vedeckého seminára Deň doktorandov 2017


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici