Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prierezová analýza mimoriadnych intervenčných zásahov štátu a ich aplikácie v období krízy spôsobenej ochorením COVID-19 na súkromnoprávne vzťahy v Slovenskej republike


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici