Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Všeobecná ekonomická teória


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici