Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Právo proti nekalej súťaži

Študent získa širší teoretický, ale aj praktický základ v problematike práva proti nekalej súťaži a schopnosť správne analyzovať a aplikovať súvisiace právne predpisy na ochranu pred nekalou súťažou. Predmet nadväzuje na základnú náuku o nekalej súťaži z povinného predmetu Obchodné právo I a rozširujúco sa venuje tejto problematike.

 

Plán prednášok Právo proti nekalej súťaži 2021/2022 zimný semester

1.     Téma: Pojem, predmet, postavenie a pramene práva proti nekalej súťaži

5.10.2021       Prednášajúci: doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.

 2.     Téma:  Hospodárska súťaž a jej vymedzenie

12.10.2021      Prednášajúci: doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.

 3.     Téma:  Formy zneužitia účasti na hospodárskej súťaži

19.10.2021     Prednášajúci: doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.

 4.     Téma: Nekalá súťaž a jej generálna klauzula

26.10.2021     Prednášajúci: doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.

 5.     Téma: Klamlivá reklama

 2.11.2021   Prednášajúci: doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.

 6.     Téma: Klamlivé označenie tovaru a služieb

 9.11.2021   Prednášajúci: doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.

 7.     Téma: Vyvolanie nebezpečenstva zámeny

 16.11.2021  Prednášajúci: doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.

 8.     Téma: Parazitovanie na povesti a podplácanie

 23.11.2021    Prednášajúci: doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.

 9.     Téma: Zľahčovanie a porovnávacia reklama

 30.11.2021  Prednášajúci: doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.

10.  Téma: Porušenie obchodného tajomstva a ohrozovanie zdravia a životného prostredia

 7.12.2021 Prednášajúci: doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.

 11.  Téma: Právne prostriedky na ochranu pred nekalou súťažou

 14.12.2021   Prednášajúci: doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.