Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Právo obchodných spoločností

Povinne voliteľný predmet vo forme seminárov je zameraný na prehĺbenie vedomostí a poznatkov z výučby Obchodného práva I a najmä osvojenie praktických zručností a postupov z oblasti aplikačnej praxe. Základom výučby bude samostatná práca študentov v skupinách, vypracovanie zmlúv, dokumentov, podaní a žalôb vo sfére obchodných spoločností, a to na základe učiteľom zadaných káuz z aplikačnej praxe, prípadne vlastných prípadov, s ktorými sa stretli. Priestor bude daný aj na rozvinutie a precvičenie znalostí občianskeho procesného práva, o. i. napr. v súvislosti so správnym koncipovaním podaní na súd, vyčíslenia trov konania a pod.