Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Obchodovanie na finančných trhoch

Študent v rámci tohto predmetu získa podrobnejšie informácie o právnej úprave finančného trhu, najmä o postavení subjektov finančného trhu s dôrazom na postavenie a obchodovanie na burze cenných papierov.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici