Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Obchodné právo I

Povinný predmet Obchodné právo I sú spolu s povinným predmetom Obchodné právo II ťažiskovými predmetmi, vyučovanými členmi oddelenia. V rámci výučby tohto predmetu študent získa širší teoretický základ v problematike obchodného práva a schopnosť správne analyzovať a aplikovať súvisiace právne predpisy. Osvojí si tiež základné praktické zručnosti vyžadované v praxi. V rámci výučby formou prednášok a cvičení získa študent prehľad o predmete úpravy obchodného práva ako dôležitej súčasti slovenského súkromného práva, o. i. v takých oblastiach, akými sú právne postavenie podnikateľov, podnikanie, obchodný register, podnikanie zahraničných osôb, nekalá súťaž, no predovšetkým v oblasti obchodných spoločností, vrátane supranacionálnych právnych foriem, upravených komunitárnym právom.

Výučba v rámci tohto povinného predmetu počíta aj s aktívnym využívaním slovenskej, českej i zahraničnej judikatúry, a to aj prostredníctvom študentom fakulty dostupných registrov a zbierok judikatúry (EPI) od spolupracujúcej spoločnosti Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina.